Cho thuê văn phòng tại các tòa nhà với giá tốt nhất tại OfficeSaigon.vn

Văn phòng cho thuê tại Quận 4 theo hạng giá rẻ

Văn phòng cho thuê theo hạng giá rẻ, Quận 4 hiện có 15 thông tin đang được cho thuê.

out of 5 with ratings
 • LQH Building

  LQH BUILDING

  Vị trí: Lê Quốc Hưng, Quận 4

  Diện tích: 30, 40 m2

  Giá thuê: 8.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • CTV Building

  CTV BUILDING

  Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4

  Diện tích: 30, 40, 70 m2

  Giá thuê: 8.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Viễn Đông Building

  VIỄN ĐÔNG BUILDING

  Vị trí: Đoàn Như Hài, Quận 4

  Diện tích: 50, 100 m2

  Giá thuê: 7.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.0 USD/m2

 • Nam Việt Building

  NAM VIỆT BUILDING

  Vị trí: Bến Vân Đồn, Quận 4

  Diện tích: 50, 80, 100, 120, 150 m2

  Giá thuê: 7.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Nam Phương Building

  NAM PHƯƠNG BUILDING

  Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4

  Diện tích: 50, 100 m2

  Giá thuê: 7.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Khánh Hội 2 Building

  KHÁNH HỘI 2 BUILDING

  Vị trí: Đường Bến Vân Đồn, Quận 4

  Diện tích: 100, 200, 300 m2

  Giá thuê: 7.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Thủy Anh Building

  THỦY ANH BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

  Diện tích: 25, 35, 50 m2

  Giá thuê: 7.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Lộc Thiên Ân Building

  LỘC THIÊN ÂN BUILDING

  Vị trí: Lê Quốc Hưng, Quận 4

  Diện tích: 25, 30, 35 m2

  Giá thuê: 10.5 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Trường Dũng Building

  TRƯỜNG DŨNG BUILDING

  Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4

  Diện tích: 28, 46 m2

  Giá thuê: 7.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Hoàng Diệu Office Building

  HOÀNG DIỆU OFFICE BUILDING

  Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4

  Diện tích: 75, 100 m2

  Giá thuê: 6.0 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Phúc Hưng Building

  PHÚC HƯNG BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

  Diện tích: 25, 35, 40 m2

  Giá thuê: 9.5 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Asin Building

  ASIN BUILDING

  Vị trí: Đoàn Như Hài, Quận 4

  Diện tích: 45, 72, 144 m2

  Giá thuê: 7.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 2.9 USD/m2

1 2 > >>
Top
Merry Xmas 2016