Cho thuê văn phòng tại các tòa nhà với giá tốt nhất tại OfficeSaigon.vn

Văn phòng cho thuê tại Quận 1 theo hạng giá rẻ

Văn phòng cho thuê theo hạng giá rẻ, Quận 1 hiện có 17 thông tin đang được cho thuê.

out of 5 with ratings
 • Vietphone Building

  VIETPHONE BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  Diện tích: 20, 40, 60 m2

  Giá thuê: 8.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Titan Building

  TITAN BUILDING

  Vị trí: Nam Quốc Cang, Quận 1

  Diện tích: 30, 60, 100 m2

  Giá thuê: 9.5 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • VT House Building

  VT HOUSE BUILDING

  Vị trí: Lê Thị Riêng, Quận 1

  Diện tích: 30, 50 m2

  Giá thuê: 9.1 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Mai Hồng Quế Building

  MAI HỒNG QUẾ BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1

  Diện tích: 45, 55, 110 m2

  Giá thuê: 9.5 USD/m2

  Phí dịch vụ: 2.9 USD/m2

 • Nam Việt Building

  NAM VIỆT BUILDING

  Vị trí: Phan Kế Bính, Quận 1

  Diện tích: 35, 50, 60, 100 m2

  Giá thuê: 8.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Indochina Park Building

  INDOCHINA PARK BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  Diện tích: 75, 89, 114 m2

  Giá thuê: 11.5 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • 27B Office Building

  27B OFFICE BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  Diện tích: 80, 110, 200, 300, 500 m2

  Giá thuê: 9.5 USD/m2

  Phí dịch vụ: 2.4 USD/m2

 • Tuấn Minh 1 Building

  TUẤN MINH 1 BUILDING

  Vị trí: Lê Thị Riêng, Quận 1

  Diện tích: 40, 50, 100 m2

  Giá thuê: 1.1 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Hoàng Đan Building

  HOÀNG ĐAN BUILDING

  Vị trí: Hoàng Sa, Quận 1

  Diện tích: 20, 50 m2

  Giá thuê: 8.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • IES Building

  IES BUILDING

  Vị trí: Trần Khánh Dư, Quận 1

  Diện tích: 30, 65 m2

  Giá thuê: 11.5 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Nam An building

  NAM AN BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q1, Quận 1

  Diện tích: 80, 100 m2

  Giá thuê: 8.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Nam Phương Building

  NAM PHƯƠNG BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

  Diện tích: 30, 50, 60, 100 m2

  Giá thuê: 7.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

1 2 > >>
Top
Merry Xmas 2016