Cho thuê văn phòng tại các tòa nhà với giá tốt nhất tại OfficeSaigon.vn

Văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh theo hạng c

Văn phòng cho thuê theo hạng c, Quận Bình Thạnh hiện có 36 thông tin đang được cho thuê.

out of 5 with ratings
 • Tòa nhà Cienco 585 building

  CIENCO 585 BUILDING

  Vị trí: D2, Quận Bình Thạnh

  Diện tích: 80, 150 m2

  Giá thuê: 11.5 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Cimigo Building

  CIMIGO BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

  Diện tích: 80, 140 m2

  Giá thuê: 12.4 USD/m2

  Phí dịch vụ: 2.9 USD/m2

 • DMC 2 Building

  DMC 2 BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Diện tích: 50, 70, 100, 150 m2

  Giá thuê: 11.0 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • HUD Building

  HUD BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Diện tích: 80, 110, 200, 300 m2

  Giá thuê: 9.5 USD/m2

  Phí dịch vụ: 2.9 USD/m2

 • NGE Building

  NGE BUILDING

  Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

  Diện tích: 50, 60, 110 m2

  Giá thuê: 8.6 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Saigonres Building

  SAIGONRES BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Diện tích: 45, 110 m2

  Giá thuê: 11.9 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Samland Building

  SAMLAND BUILDING

  Vị trí: D1, Quận Bình Thạnh

  Diện tích: 100 225 m2

  Giá thuê: 10.5 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Charm Suite Building

  CHARM SUITE BUILDING

  Vị trí: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

  Diện tích: 20, 50, 100, 200 m2

  Giá thuê: 13.4 USD/m2

  Phí dịch vụ: 2.9 USD/m2

 • Q Mobile Building

  Q MOBILE BUILDING

  Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh

  Diện tích: 100, 150, 200, 300 m2

  Giá thuê: 15.3 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

 • Licogi Building

  LICOGI BUILDING

  Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh

  Diện tích: 70, 100, 150 m2

  Giá thuê: 11.5 USD/m2

  Phí dịch vụ: 3.8 USD/m2

 • Đại Phúc Tower

  ĐẠI PHÚC TOWER

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Diện tích: 100, 200, 250 m2

  Giá thuê: 14.3 USD/m2

  Phí dịch vụ: 2.9 USD/m2

 • SGCL Building

  SGCL BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Diện tích: 40, 60, 130 m2

  Giá thuê: 10.5 USD/m2

  Phí dịch vụ: 1.9 USD/m2

1 2 3 > >>
Top
Merry Xmas 2016